2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Başvuruları


 

TEK DERS SINAVINA GİRECEK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 20-21 Haziran   2019  TARİHLERİNDE ÖĞRENCİ İŞLERİNE TEK DERS SINAVI BAŞVURU FORMU VE TRANSKİPT İLE BİRLİKTE BAŞVURU YAPMASI VE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN TEK DERS SINAVI 24 Haziran 2019  TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 

Mezuniyetleri için tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere, seçecekleri bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (DD) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

NOT:  Tek ders sınavına sadece mezun durumunda olan (tek ders sınavı sonrasında mezun olabilecek) öğrenciler katılabilecektir.

Başvuru Formu için tılayınız.


Web Sorumlusu :