Yatay Geçiş Komisyonu


Başkan   : Öğr. Gör. Bülent DUMAN

Üye         : Öğr. Gör. Ümit YILMAZ

Üye         : Öğr. Gör. Oktay KARAKAYA


Web Sorumlusu :