Staj Komisyonu


Başkan   : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GÜR (Müdür / Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Bülent DUMAN (Müdür Yardımcısı / Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Ümit YILMAZ (Müdür Yardımcısı / Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Oktay KARAKAYA (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Yasemin BAYRAKKAYA (Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Mutlu YÜCEL (Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı)


Web Sorumlusu :