MİSYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek, mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, konusunda “en iyi olma” çabası güden,mesleki ahlak, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası platformda aranılır niteliklite vasıflı nitelikli eleman yetiştiren marka bir eğitim kurumu olmaktır.

Yüksekokulumuzun tüm programlarında kaliteli bir eğitim – öğretim oluşturmak,yüksekokulumuzun öğrenci sayısını ve doluluk oranını artırmak, bilimsel yayın ve faaliyetlerinin sayısının arttırılması, kurumsal projeler yürütmek, yüksekokulumuzun kurumsallaşma sürecini sağlamak, sosyal sorumluluk projelerinde meslek yüksekokulu olarak yer almak, ilçemiz ve bölgemiz ile ilgili kalkınma programlarına katkıda bulunmaktır.


Web Sorumlusu :