Yönetim Kurulu


Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜR (Başkan)

Öğr. Gör. Bülent DUMAN (Üye)

Öğr. Gör. Nisa Kıymet ŞAHİN (Üye)

Öğr. Gör.Fehime GÜNBEGİ (Üye)

Öğr. Gör. Bülent TANIR (Üye)


Web Sorumlusu :