Yasal Düzenlemeler


"Türk Ceza Kanunu"
(Kanun/Karar No: 5237. 26.09.2004 tarihinde değişiklik yapılarak kabul edilen kanuna bilişim suçları ile ilgili maddeler eklenmiştir.)
"Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
(Kanun/Karar No: 5728. 23.01.2008 tarihinde kabul edilip 08.02.2008 tarih, 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bu kanunun 256. maddesi bilişim suçlarıyla ilişkilendirilmiştir.)

Web Sorumlusu :