Birimlere ait web saylarının güncellenebilmesi için kullanılan yönetim panelinin kullanımına yönelik bilgiler içeren yardım kılavuzu ekte sunulmuştur:

Yardım Kılavuzu


Web Sorumlusu :