Adı Soyadı

Nihat ÇELİK
Telefon:
0 266 612 14 00/ 11 16
E Posta
: nihatcelik@balikesir.edu.tr

Unvanı

Daire Başkanı-Harcama Yetkilisi

Rol

Birim Yöneticisi

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Tüm işlerin yürütülmesi ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak
Bilgi işlem uygulamalarının ve projelerinin zamanında, aksaksız yürütülmesini sağlamak.
Personelin işlere göre organizasyonunu sağlamak ve birimin personel ihtiyacını karşılamak üzere talepte bulunmak.

 

Adı Soyadı

Nuri DENİZ
Telefon:
0 266 612 14 65
E Posta:
nurideniz@balikesir.edu.tr

Grubu: Kart Merkezi

Unvanı

Şube Müdürü

Rol

Akıllı Kart Sistemi Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Akıllı kart işlemleri (arızalı kart tespiti, yeni kart basım, kullanıcı problemleri vb.)(1)
Araç geçiş işlemleri(1)
Kimlik sistemi yönetimi (1,2)
Turnike veya bariyerlerde yaşanan teknik problemlerin giderilmesi ve eğer giderilmezse bu problemlerin ilgili firmaya iletilip takibinin sağlanması(1)
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması(1)
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevlerin tümünü Ali Mert BOZDEMİR(1) yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Ünal SIVACIOĞLU
Telefon:
0 266 612 14 00/ 17 02
E Posta:
unals@balikesir.edu.tr

Grubu: Sistem Destek Grubu

Unvanı

Araştırmacı

Rol

Sistem Destek Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bilgi işlem projeleri hakkında araştırma, inceleme yapmak; gerekli koordinasyonu sağlamak.
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Sistem odasının kontrolü ve arızaları (1,2)
Sunucuların yedeklenmesinin takibi(2)
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevlerin tümünü Okan DURUSOY(1)  , Özlem TÜLEK(2) yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Emine BAYATA
Telefon:
0 266 612 14 00/ 11 22
E Posta:
bayata@balikesir.edu.tr

Grubu: E-Posta Destek Grubu

Unvanı

Öğretim Görevlisi

Rol

E-posta Destek Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personel ve öğrenci e-posta hesaplarını açmak (1)
E posta dağıtım listelerini yönetmek (1)
Personeli ilgilendiren bilimsel haber, duyuru, etkinlik vb. duyuruları sms ve e-posta ile tüm personele iletmek(1) 
E-posta kullanıcı problemleri, e-posta sunucu problemleri,  mail analizlerini yönetmek
İnternet ağımız için tehlike oluşturan spam e-posta kontrolü yaparak mail sunucusunun daha etkin ve güvenli çalışmasını sağlamak
EBYS üzerinde yer alan e imza problemlerinin giderilmesi, yeni e imza taleplerinin karşılanması için gerekli başvuruların yapılıp sürecin takip edilmesi
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Özlem TÜLEK(1)  yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Ali Mert BOZDEMİR
Telefon:
0 266 612 14 65
E Posta:
mert@balikesir.edu.tr

Grubu: Kart Merkezi

Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

Rol

Akıllı Kart Sistemi Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Akıllı kart işlemleri (arızalı kart tespiti, yeni kart basım, kullanıcı problemleri vb.)(1)
Araç geçiş işlemleri(1)
Kimlik sistemi yönetimi (1,2)
Turnike veya bariyerlerde yaşanan teknik problemlerin giderilmesi ve eğer giderilmezse bu problemlerin ilgili firmaya iletilip takibinin sağlanması(1)
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması(1)
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevlerin tümünü Nuri DENİZ(1) veya Ali ÖZDEMİR(2) yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Dr. Öznur ÖZTUNÇ KAYMAK
Telefon:
0 266 612 14 00/ 11 20
E Posta:
oztunc@balikesir.edu.tr

Grubu: Web Arş. Geliştirme Destek Grubu

Unvanı

Öğretim Görevlisi

Rol

Web-Yazılım Arş. Geliştirme

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bilgi işlem hizmetleri çerçevesinde kendi alanındaki projeleri yürütmek(1,2)
Üniversitemiz web sitesinin güncellemeleri, duyuru ve etkinlik ilanlarının yapılması, talep edilmesi halinde yeni web sitelerinin oluşturulması(1,2)
Web sunucuları üzerindeki hesapların yönetilmesi (yeni hesap açılması, mevcut hesaplarla ilgili kullanıcı taleplerinin karşılanması, varsa kullanıcı problemlerinin giderilmesi)(1,2)
KPS Mernis Sorumluluğu(1)
Eduroam teknik ve idari sorumlusu(1)
DNS sunucusu üzerinde gerekli isim tanımlamalarının yapılması (1)
BİDB Stratejik Planının güncellenmesi(1)
Ø  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci temsilcisi görevleri(*)
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Özlem TÜLEK(1)  veya Nimet AKSOY (2)   yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Özlem TÜLEK
Telefon:
0 266 612 14 00/ 11 51
E Posta:
ozlemtulek@balikesir.edu.tr

Grubu: Web Arş. Geliştirme Destek Grubu

Unvanı

Öğretim Görevlisi

Rol

Web-Yazılım Arş. Geliştirme

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Üniversitemiz web sitesinin güncellemeleri, duyuru ve etkinlik ilanlarının yapılması, talep edilmesi halinde yeni web sitelerinin oluşturulması(1,2)
Web sunucuları üzerindeki hesapların yönetilmesi (yeni hesap açılması, mevcut hesaplarla ilgili kullanıcı taleplerinin karşılanması, varsa kullanıcı problemlerinin giderilmesi) (1,2)
DNS sunucusu üzerinde gerekli isim tanımlamalarının yapılması (1,2)
Kimlik sistemine kayıt işlemleri için toplu öğrenci ve personel aktarımlarının yapılması(2)
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci koordinatörü görevleri (**)
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Öznur ÖZTUNÇ KAYMAK(1) veya Nimet AKSOY (2)  yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Okan DURUSOY
Gerçekleştirme Yetkilisi
Telefon:
0 266 612 14 00/ 11 18
E Posta:
okandurusoy@balikesir.edu.tr

Grubu: Network Destek Grubu

Unvanı

Öğretim Görevlisi

Rol

Network Destek Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bilgi işlem projeleri hakkında araştırma, inceleme yapmak; gerekli koordinasyonu sağlamak. (1)
Güvenlik duvarlarının yönetilmesi(1)
DNS, DHCP ve Mobese sunucularının yönetimi(1)
İnternet problemlerinin çözülmesi(1)
Birimiyle ilgili şartname hazırlamak,  satın alma işlemlerinin organizasyonunu sağlamak (1)
İlgili birim donanımlarının konfigürasyonlarının belirlenmesi  (1)
İlgili cihazlarının arıza-bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yedek parça temininin sağlanması (1)
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Mustafa ÖZALP (1) yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Mustafa ÖZALP
Telefon:
0 266 612 14 00/ 11 21
E Posta:
mustafaozalp@balikesir.edu.tr

Grubu: Network Destek Grubu

Unvanı

Vakıf Çalışanı

Rol

Donanım Destek Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bilgisayar ve çevre birimleri tamir bakım ve onarımını yapmak
Gerektiğinde teknik veya donanımsal destek sağlamak
Mobese sistemlerinde gerek duyulduğunda yerinde yapılan ön müdahaleler
Network cihazlarında veya ağında yaşanan problemlerde yerinde tespit yapılması
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevlerin tümünü Ali ÖZDEMİR yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Ali ÖZDEMİR
Telefon:
0 266 612 14 00/ 11 25
E Posta:
aliozdemir@balikesir.edu.tr

Grubu: Donanım Destek Grubu

Unvanı

Vakıf Çalışanı

Rol

Donanım Destek Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bilgisayar ve çevre birimleri tamir bakım ve onarımını yapmak
Gerektiğinde teknik veya donanımsal destek sağlamak
E İmza kullanımlarında yaşanan teknik problemlerde destek sağlanması
Özel günlerde(mezuniyet, açılış töreni, kongre vs.) ihtiyaç duyulan teknik teçhizatın(bilgisayar, projeksiyon) sağlanması
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar
İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevlerin tümünü Mustafa ÖZALP yürütecektir.

 

Adı Soyadı

Nimet AKSOY
Telefon:
0 266 612 14 00/ -
E Posta:
nimetaksoy@balikesir.edu.tr

Grubu: Web Arş. Geliştirme Destek Grubu

Unvanı

Mühendis

Rol

Web-Yazılım Arş. Geliştirme

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bilgi işlem hizmetleri çerçevesinde kendi alanındaki projeleri yürütmek
Üniversitemiz web sitesinin güncellemeleri, duyuru ve etkinlik ilanlarının yapılması, talep edilmesi halinde yeni web sitelerinin oluşturulması
Web sunucuları üzerindeki hesapların yönetilmesi (yeni hesap açılması, mevcut hesaplarla ilgili kullanıcı taleplerinin karşılanması, varsa kullanıcı problemlerinin giderilmesi)
DNS sunucusu üzerinde gerekli isim tanımlamalarının yapılması
Üniversitemiz web yönetim panelinin ve kimlik sisteminin revizyon çalışması
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar

 

Adı Soyadı

Melahat UZUN

Telefon: 0 266 612 14 00/ 11 17

E Posta: uzun@balikesir.edu.tr

Rol

Birim Sekreterliği

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Daire Başkanlığının yazı İşlerini yürütmek
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi sorumlusu olarak hizmet vermek
Başkanlık sekretaryasını yürütür
Birimiyle ilgili satın alma işlemlerinin teknik altyapısının hazırlanması
Amirinin verdiği işleri yapar

 

* BGYS YÖNETİM TEMSİLCİSİ-YETKİ ve SORUMLULUKLARI

    BGYS dokümanlarının hazırlanması, onay işlemlerinin yapılması, yayınlanması, dağıtımı ve revizyonlarının yapılması ve arşivin tutulması, ‘Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’nın tarihini, katılımcılarını ve gündem maddelerini tespit etmek, gündemi toplantı tarihinden önce katılımcılara dağıtmak, Sürekli gelişim prensibi doğrultusunda, sürekli gelişime ait çalışmalar düzenlemek, önerileri toplamak, Yıllık iç denetim planını hazırlamak ve planı tüm bölüm sorumlularına dağıtmak ve kullanıma açık alanlardaki ilan panolarında afişe etmek, Personelden gelen üniversite dışı eğitim talepleri için araştırma yapmak, yönetime sunmak, onay alan eğitimleri dönemsel eğitim planına almak, Dairede yeni iş başı yapan personele, BGYS politikası, firma hedefleri ve yetki ve sorumlulukları hakkında eğitim vermek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerektirdiği şartların personel tarafından uygulanmasını takip etmek, BGYS nin sürekli olarak, içeriden veya dışarıdan gelen istekler doğrultusunda  iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, BGYS ni üst yönetim adına takip ederek, üst yönetime raporlar ile bilgilendirme yapmak, Yönetim gözden geçirme çalışmalarının gündemini belirlemek, gözden geçirme çalışmalarında kullanılacak olan raporların hazırlanmasını/hazırlatılmasını ve toplantıya hazır hale getirilmesini sağlamak. Üst yönetim tarafından onaylanan iş planlarının gidişatını takip etmek ve gelişmeler konusunda üst yönetime rapor vermek. Sistem iyileştirme toplantılarına (düzeltici, önleyici ve sürekli gelişim) katılmak, toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ortaya çıkan kaynak ihtiyaçlarını üst yönetime sunmak ve temin edilmesini sağlamak, Belirlenen uygunsuzlukların ortadan kaldırılması ve sistemin sürekli olarak gelişimi için, yönetimden kaynak talebinde bulunmak, yönetim tarafından tahsis edilen tüm kaynakları uygun şekilde kullanmak, Uygulamaların düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için, gerekli olan tüm kaynak ihtiyaçlarını analiz etmek ve yönetim onayına sunmak.

** BGYS KOORDİNATÖRÜ-YETKİ ve SORUMLULUKLARI

    BGYS nin devamı ve sürekli gelişimi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit etmek, Her türlü düzeltici ve önleyici faaliyet isteklerini değerlendirerek, bu faaliyetleri yapacak sorumluları ve tamamlanma tarihlerini belirleyerek, çalışmaları takip etmek, BGYS nin sürekli olarak, içeriden veya dışarıdan gelen istekler doğrultusunda  iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Müşteri veya üçüncü parti denetimler için ilgili kuruluşlar ile teması sağlamak

Web Sorumlusu :