Hizmetler & Hedefler


HİZMETLER

Web Hizmetleri

Üniversitemiz web hizmetleri günlük ilan, duyurular, etkinlik ve haberlerin yayınlanması, her geçen gün artan sayıda Birim/ Bölüm/ Öğrenci Toplulukları/ Organizasyon/ Sempozyum kişisel web alanı tanımlarını yapmaktadır. Birimlere web sayfası hazırlama teknik desteği de verilmektedir.

E Posta Hizmetleri

Tüm öğrenciler ile akademik ve idari personelin elektronik yazışmalarını daha rahat gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan     e-posta hizmeti verilmektedir. Akademik ve İdari E-posta sunucu güvenliği için, internet ve yerel ağ üzerinden gelebilecek tüm e-posta tehlikelerine karşı koruma sağlayan önlemler alınmakta, sürekli değişmekte olan spam ve  virüsler tespit edilerek, bunların tanımlamaları yapılmakta, spam olarak sisteme öğretilmekte ve böylece üniversitemize özel spam veritabanı oluşturulmakta ve spam yakalama oranı yükseltilmektedir.

Network Hizmetleri

Üniversitemiz Network altyapısının sorunsuz bir şekilde çalışması, gerekli durumlarda yenilenmesi ve geliştirilmesi sağlanmaktadır. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekle birlikte sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır.

Donanım Hizmetleri

Tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu teknik destek kesintisiz bir biçimde verilmekte, donanımsal taleplerin karşılanması konusunda çözümler sunulmaktadır. Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahale yapılarak teknik destek sağlanmaktadır.

HEDEFLER

1- Üniversitemiz internet altyapısının iyileştirilmesi ve internet hızının arttırılması.
2- Personel ve öğrenci E-posta sunucu güvenliği için, internet ve yerel ağ üzerinden gelebilecek tüm e-posta tehlikelerine karşı korunmanın sürekli olarak sağlanması.
3- Üniversitemiz Network altyapısının sorunsuz bir şekilde çalışması, gerekli durumlarda yenilenmesi ve geliştirilmesi.
4- Tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu teknik desteğin kesintisiz bir biçimde verilmesi, donanımsal taleplerin karşılanması.
5- Eğitim ve Öğretimi destekleyecek yazılım ve donanım projelerine öncülük ederek projelerin işler hale getirilip, gerekli teknik destek sağlanması.
6- Üniversitemiz kurumsal web sitesinin daha etkin ve işlevsel kullanımına dönük tasarımının ve kodlamasının yapılması.
7-Üniversitemiz network altyapısının gereksiz trafik ve zararlı yazılım ile saldırılardan uzak tutulması.
8-Başkanlığımız bünyesinde bulunan sunucuların (Web, E Posta, EBYS vb.) işlerliğinin, güvenliğinin sağlanması ve güncellemelerin, yedeklerinin düzenli olarak yapılması.

Web Sorumlusu :