Final Mazeret Sınavı Tanımlama


 

Sınıf Ortalaması ve Standart Sapmasını Değiştirmeden Not Değişikliği Nasıl Yapılır?

 

Web Sorumlusu : Selma ŞENEL selmasenel@balikesir.edu.tr