• Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜBTAM), 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca 03/08/2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur.

  Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’nde yer almaktadır ve 3185 m2 kullanım alanında üç katlı bir binaya sahiptir ve merkez kadrosunda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 9 uzman, 2 tekniker, 3 teknisyen, 1 sözleşmeli personel, temizlik şirketinden 1 personel ve güvenlik şirketinden 4 güvenlik elemanı görev yapmaktadır.
  14 Kasım 2008’de akredite olan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin akreditasyon belgesi 03.08.2015 tarihindeki birleşme sonrası Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi adına revize edilmiştir. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜRKAK tarafından olduğu TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına bağlı kalarak ve Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden aldığı Yeterlik Belgesi ile de ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre atık su alanında hizmet vermeye devam etmektedir.

  Toplam Kapalı Alan Büyüklüğü 3185 m2 olan merkezde Atomik Spektroskopi Laboratuvarı, Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Çevre Laboratuvarı, Malzeme ve Mekanik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Fotolüminesans Laboratuvarı, Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı, Gıda Laboratuvarı Toplantı Salonu ve Seminer Salonu bulunmaktadır.

  Merkezin faaliyet alanları şunlardır: Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu ve özel kişi ve kuruluşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmeti vermek. Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek. Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluşturmak. Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak. Bilim ve teknoloji ile ilgili belgeli eğitim programları düzenlemek. Merkezin amaçları çerçevesinde sair faaliyetlerde bulunmak.

  Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde toplam 91 farklı parametrede hizmet sunulmaktadır. 03/08/2015 tarihinden itibaren 89 adet atık su analizi, 4 adet ağır metal tayin analizi, 5 adet uçucu organik bileşen analizi, 1 adet mikrobiyolojik analiz, 38 adet mekanik analiz ve 50 adet polimerik malzeme sentezi olmak üzere toplam 187 adet gelir getirici faaliyet yapmıştır.


  Adres
  Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir/Türkiye
  Telefon
  266 239 1837 / 266 612 1067
  Faks
  266 239 1475 / 266 612 1397
  E-Posta
  bubtam


Web Sorumlusu : Sercan IRMAK sercanirmak@balikesir.edu.tr
Scroll ↓