Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi
Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 14/03/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıolarak kurulmuştur.

Balıkesir Üniversitesi yönetim kurulunca, ÇağışKampusu içinde 189.925 m2’lik alan Botanik Parkı olarak tahsis edilmiştir.


Adres
Balıkesir Üniversitesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası, Çağış Kampusu 10145-BALIKESİR
Telefon
266-6121278
Faks
266-6121215
E-Posta
fsatil