Hakkımızda


Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 14/03/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıolarak kurulmuştur.

Balıkesir Üniversitesi yönetim kurulunca, ÇağışKampusu içinde 189.925 m2’lik alan Botanik Parkı olarak tahsis edilmiştir.


Web Sorumlusu : Prof.Dr.Fatih SATIL fsatil@gmail.com