Saha Tanımı


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

1-   SAHA TANIMI:

İLİ               : Balıkesir

İLÇESİ        : Merkez

Mevkii         : Çağış- BAÜ. Kampus Alanı

 

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi, kampus alanı içerinde yaklaşık 20.0 Ha (189 925 m2) sahada kurulmuştur.

 

2-   SAHA ÖZELLİKLERİ

1-   Sınırlar:

Botanik bahçesi, genel anlamda, kuzey/kuzey-batı yönünden, güney/güney-doğu yönüne doğru uzanan bir dikdörtgen şeklindedir. Doğusunda; kampus içi asfalt yol, batısında; Balıkesir-Bigadiç karayolu, kuzeyinde; gölet baraj gövdesi ve özel yurt alanı, güneyinde ise; otel ve kongre salonu ve patika bulunmaktadır. Kuzey- güney yönünde yaklaşık 780 m, doğu - batı yönünde yaklaşık 250 m ölçülerindedir.

2-   Topoğrafik özellikler:

Çalışma alanı kuzey sınırından güney sınırına doğru yükselmektedir. Arazi ortalama yüksekliği 186.5 m’dir. En düşük yeri kuzey - doğu köşede 173.02 m’dir. En yüksek yeri ise, güney batı köşede, 200.73 m’dir. Sahanın genelinde, %3-10 mertebelerinde bir eğimle,  yumuşak sayılabilecek bir topografya bulunmasına rağmen, orta kısımda, sert yamaçlı bir tepecik bulunmaktadır. Tepenin doğu yamacındaki meyil yaklaşık % 40 civarındadır.

3- Saha karakterleri:

Toplam 189.925 m2 park alanının, yaklaşık 70.200 m2  kısmı eski ağaçlama sahasıdır. Sahanın kuzey kısmında, bulunan baraj önünde yaklaşık, 4130 m2 gölet (Su yüzeyi) vardır.

Göletin etrafında ve dereye doğru uzayan sık sazlık ve bataklık bir kısım bulunmaktadır. Sazlık alan yaklaşık, 6300 m2 civarındadır.

Yine gölet etrafında ikinci bir bant şeklinde ve devamında dere kenarında 5-20 metre arasında genişliklere sahip sık çalılık, sazlık bir diğer bitki örtüsü yer almakta olup, bahse konu çalılık alanlar toplamı yaklaşık 21.580 m2’dir.

 


Web Sorumlusu : Prof.Dr.Fatih SATIL fsatil@gmail.com