Tek Ders Sınavı Duyurusu


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda tek ders sınavına girecek olan öğrencilerin dikkatine:

- Tek ders sınavı başvuruları 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Yüksekokulumuza bizzat verilecek dilekçe ile yapılacaktır. Matbu dilekçe formları Öğrenci İşleri'nden temin edilebilir veya aşağıdaki linkten indirilebilir.

[Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi]

- Sınavlar 24 Haziran 2019 tarihinde saat 15:00'de yapılacaktır.

- Tek ders sınav notları otomasyon sistemine en geç 27 Haziran 2019 günü mesai bitimine kadar girilecektir.

- Tek ders sınavına son itiraz tarihi: 01 Temmuz 2019

Tek Ders Sınavına Başvuru Koşulları:

Mezuniyetleri için tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not haldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan ve girecekleri tek ders sınavı ile bu ortalamayı sağlayabilecek durumda olan öğrenciler, seçecekleri bir dersten yukarıda belirtilen tarihlerde tek ders sınav hakkından yararlanabileceklerdir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (DD) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz(*)

(*) Balıkesir Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde:19 fıkra (3).

NOT: TEK DERS SINAVINA SADECE MEZUN OLMAK İÇİN TEK DERSİ KALAN VEYA MEZUN DURUMUNDA OLUP GENEL NOT ORTALAMASI 2.00'NİN ALTINDA KALAN OGRENCILER KATILABILIR. NORMAL DONEM OGRENCILERININ TEK DERS SINAV HAKKI BULUNMAMAKTADIR.


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr