Azami Öğrenim Süresi - Ek Sınav Hakkı


Azami Öğrenim Süresi - Ek Sınav Hakkı Duyurusu

 

Yüksekokulumuza 2015 Yılında kayıt yaptıran (Azami öğrenim süresini dolduran) ancak mezun olamayan öğrencilerimize Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11.Maddesi gereği iki sınav hakkı verilmiş olup, bu kapsama giren öğrencilerimiz aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar hangi derslerden sınava gireceklerini belirtir bir dilekçe ile başvurmaları halinde, başarısız oldukları (FF) derslerin sınavlarına aşağıda belirtilen tarihlerde katılabileceklerdir.  Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını (Hiç almadıkları dersler dahil) 5(Beş) derse düşüren öğrencilere 3 Yarıyıl1 derse düşürenlere ise sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı verilen öğrencilerimizin de ilgili dönemlerin kayıt tarihlerinde öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Ek Sınavlar sonucunda ders sayısını belirtilen sayıya (5’e) düşüremeyen öğrencilerin Yüksekokulumuz ile ilişkileri kesilecektir.

Öğrenciler hiç almadıkları ve devamsızlıktan (DZ) kaldıkları derslerin sınavına katılamazlar. Ayrıca, hiç almadıkları ve devamsızlıktan (DZ) kaldıkları ders sayıları toplamı 5(beş)’den fazla olan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.

Ayrıca, daha önce (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibariyle) 3 veya 4 yarıyıl ek süre verilenlerin bu süreler içinde kaldıkları ders sayılarını 1'e düşürememeleri halinde ek süreler sonunda kayıtları silinecektir.

 

 Not: 

1- Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine bizzat yapmaları gerekmektedir.

2- Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ilgili öğrencilerimize ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

SON BAŞVURU TARİHİ:

16 Temmuz 2019 

 

SINAV TARİHLERİ:   

1. Sınav Hakkı: 29 Temmuz 2019 – 02 Ağustos 2019

2. Sınav Hakkı: 05 Ağustos 2019 – 09 Ağustos 2019


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr