Ders Seçimi Duyurusu


İşletme programı 2.sınıf öğrencileri seçmeli dersleri aşağıda belirtildiği gibi A ya da B grubundan seçeceklerdir.

 A grubu                                                                     B Grubu

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi(A)                      İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(B)

Türk Vergi Sistemi(A)                                              Türk Vergi Sistemi(B)

Mesleki Yabancı Dil – II(A)                                     Mesleki Yabancı Dil – II(B)

Araştırma Yöntem ve Teknikleri(A)                        Araştırma Yöntem ve Teknikleri(B)

 Diğer programlarda da öğrencilerimiz seçmeli derslerden sadece sadece A grubu veya sadece B Grubu derslerini seçeceklerdir. Diğer bir ifadeyle, A grubundan ders seçenler B Grubundan ders seçmeyeceklerdir.


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr