Tek Ders Sınavı Duyurusu


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda teks ders sınavına girecek olan öğrencilerin dikkatine:

- Öncelikle sınavına girilecek tek ders Güz Yarıyılı (1. ve 3.Yarıyıl) dersi ise, öğrencinin dönem harcını en geç son başvuru günü T.Halk Bankası'na yatırması gerekmektedir; Sınava girilecek tek ders Bahar Yarıyılı dersi ise, öğrencinin harç yatırmasına gerek yoktur.

- Tek ders sınavı başvuruları 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde Yüksekokulumuza bizzat verilecek dilekçe ile yapılacaktır. Matbu dilekçe formları Öğrenci İşleri'nden temin edilebilir veya aşağıdaki linkten indirilebilir.

[Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi]

- Sınavlar 08 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır.

- Sınav programı daha sonra duyurulacaktır.

- Tek ders sınav notları otomasyon sistemine en geç 09 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar girilecektir.

- Tek ders sınavına son itiraz tarihi: 11 Şubat 2019

Tek Ders Sınavına Başvuru Koşulları:

Mezuniyetleri için tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not haldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, seçecekleri bir dersten yukarıda belirtilen tarihlerde tek ders sınav hakkından yararlanabileceklerdir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (DD) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz(*)

(*) Balıkesir Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde:19 fıkra (3).

NOT: TEK DERS SINAVINA SADECE MEZUN OLMAK İÇİN TEK DERSİ KALAN VEYA MEZUN DURUMUNDA OLUP GENEL NOT ORTALAMASI 2.00'NİN ALTINDA KALAN OGRENCILER KATILABILIR. NORMAL DONEM OGRENCILERININ TEK DERS SINAV HAKKI BULUNMAMAKTADIR.


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr