Kamu Hizmet Standardı


Yüksekokulumuzda hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Standartları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Tüm öğrencilerimizin ve ilgililerin bilgilerine sunulur. 

Yüksekokul Müdürlüğü


1- Hizmet Standartları Tablosu
2- İş Akış ve Görev Tanımları
3- İş Akış Süreç Tablosu
4- Organizasyon Şeması
5- Personel İletişim Bilgileri
6- Personel Durumu ve 2015 İş Akış Dağılımı
7- Yetki Devri Tablosu


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr