Kamu Hizmet Standardı


Kamu Hizmet Standardı

Yüksekokulumuzda hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için "Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Standartları" aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Tüm öğrencilerimizin ve ilgililerin bilgilerine sunulur.
Yüksekokul Müdürlüğü


1- Hizmet Standartları Tablosu
2- İş Akış Süreçleri
3- Organizasyon Şeması
4- Personel İletişim Bilgileri
5- Personel Durumu ve 2015 İş Akış Dağılımı
6- Yetki Devri Tablosu


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem