Yaz Okulu Başvuru


Yüksekokulumuzda Yaz Okulu açılmasına karar verilmesi halinde, Yaz Okulu Eğitim-Öğretimi başlamadan önce Bahar Yarıyılı içinde Yüksekokulumuz web sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Yaz okulu ile ilgili bir duyuru yapılmamış ise, ilgili eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaz.

Yaz Okulu açılması halinde, 

başvurular (Ön Kayıtlar), kesin kayıtlar, Eğitim-Öğretim Tarihleri ve diğer bilgileri  "Duyurular"

bölümümüzden takip edebilirsiniz.

- Başvurular bizzat veya posta yoluyla yapılabilir. Ancak postadaki gecikmelerden dolayı öğrenci sorumlu olup, başvuru formlarının posta ile gönderilmesi durumunda iadeli taahhütlü olarak gönderilmesinde yarar bulunmaktadır.

[Yaz Okulu BAŞVURU FORMU’nu buradan indirebilirsiniz]

- Diğer Yükseköğretim kurumlarından başvuru yapacak olan öğrencilerin, kendi okullarındaki bölüm başkanlığından onay yazısını (formunu) alıp, bir nüshasını okulumuza vermeleri gerekmektedir (*).

- Yüksekokulumuz öğrencisi olup, diğer üniversitelerin benzer programlarında açılan yaz okullarına başvuru yapacak olanların, ilk olarak aşağıdaki formu kendi okullarında bağlı oldukları Bölüm Başkanlığı'na onaylatmaları gerekmektedir.

[Diğer Yaz Okullarına Kayıt Yaptıracak Olanların Bölüm Başkanlığı Onay Formu İçin Tıklayınız] 

- Başvuru yapmış olan öğrencilerin ilgili kayıt döneminde, OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden ders seçimi yapıp (+) butonu ile eklemeleri (Yaz Okulunda almak istedikleri dersleri seçmeleri)  gerekecektir. Ders seçimi yapıldığında bu ekranda çıkan ders ücreti yatırıldıktan sonra "Sonuçlandır" butonuna basılarak ders seçimleri danışman öğretim elemanının onayına sunulmuş olacaktır. 

-  Yaz Okulu Başvuru formuna almak istediğiniz dersleri yazarken yararlanacağınız  "Yaz Okulunda açılması düşünülen derslerin listesi" kayıt döneminden önce duyurulacaktır. Yaz Okulunda açılması kesinleşen dersler ise Eğitim-Öğretim başlamadan önce kesin kayıt tarih aralıklarında duyurulacaktır.

(*) Diğer Yükseköğretim Kurumlarından da Yüksekokulumuzda açılacak olan yaz okuluna başvurular değerlendirilecektir. Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bizzat Öğrenci İşlerine başvurmaları ve kayıt döneminde kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  Kayıt için istenen belgeler öğrenci işlerinden öğrenilebilir. Ancak, Yaz Okulumuzdan ders alacak diğer üniversite öğrencilerinin ÖSYM yerleştirme sınavından aldıkları puanın, Yüksekokulumuza aynı dönemde ilgili puan türündeki yerleşme taban puanından düşük olmaması gerekmektedir. 

........................

Not: Danışman onayı Balıkesir Üniversitesi öğrencileri için kendi okullarında bağlı oldukları danışmanları aracılığı yapılır.


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr