ÜNİVERSİTEMİZDE DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN ALT İŞVEREN/TAŞERON YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN PERSONELİN DİKKATİNE


(SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ, BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER OTELİ, TÜRKÇE ÖĞRENİMİNİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ)

DUYURU

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi ve geçici işçi olarak alınacak taşeron çalışan personelimizden istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Başvuru tarihleri 02.01.2018-11.01.2018 (Mesai bitimine kadar) tarihleri arasındadır. Başvuru dilekçeleri Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt birimine  teslim edilecektir.

1-      Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği için tıklayınız.)

2-      Nüfus cüzdan sureti (muhtarlık veya noterden alınmış.)

3-      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu 3 Adet (Form örneği için tıklayınız.)

(Form doldurulurken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.)

4-      Adli sicil ve arşiv kaydı (02.01.2018 tarihinden itibaren alınmış) (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet üzerinden) *

5-      Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) (Askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden)

6-      SGK Hizmet dökümü (SGK veya e-devlet üzerinden)

7-      Son 6 Ayda Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (5 Adet)

8-      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu. (1 adet)

9-   İdareye karşı açılan dava varsa ve/veya icra takibi varsa Örnek 1, Örnek 2, Örnek 3, eklenecektir.

 

* Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar için ayrıntılı mahkeme karar dökümünün (Adliyeden) getirilmesi istenmektedir.


Web Sorumlusu :