Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşerondan Kadroya Geçiş Sınav Sonuç Kesin Listesi ve Başvuru Evrakları


Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçişte Hak Sahiplerinin Kesin Sınav Sonuç Listesi için tıklayınız.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına atanma işlemleri için aşağıda bulunan belgelerin en geç 28.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

1-   Üniversitemiz aleyhine dava ve/veya icra takibi varsa 01/01/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Usul ve Esasların ekinde Örnek-2’de (erişmek için tıklayınız) yer alan “Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi” ile Örnek-3’te (erişmek için tıklayınız) yer alan “İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi” ilgili mahkeme ve/veya icra müdürlüklerinden alınarak teslim edilecektir.

2-    Örnek-4 “Sulh Sözleşmesi” tüm işçiler tarafından mutlaka imzalanacaktır. (erişmek için tıklayınız),

3- Asgari Geçim İndirimine Esas Aile Durumu Bildirim Formu için tıklayınız.

 Not: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları işlemleri devam etmektedir. Bu nedenle; sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesh edilir. 

Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Web Sorumlusu :