Döner Sermaye Dağılım Oranları


5947 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ve 6114 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi uyarınca yeniden düzenlenen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince elde edilen gelirlerin dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak, Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülen faaliyetlerde uygulanacak kesinti oranları, Üniversite Yönetim Kurulunun 13.02.2014/6 tarihli kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 

Döner Sermaye Birimi

Birim Kesintisi*

Rektörlük Kesintisi

BAP Kesintisi

Hazine Kesintisi

Katkı Payı**

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

% 35

% 3

% 5

% 1

% 56

Diğer Tüm Birimler

% 30

% 3

% 5

% 1

% 64

* Birim imkanları kullanılmadan yapılan işler için % 15 dir.

** Proje veya yapılan işler ile ilgili masraflar dahildir. 

 


Web Sorumlusu :