Mal ve Hizmet Alım Süreci

Döner Sermaye ödeneklerinden karşılanmak üzere mal be hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelererine göre "İhale Usulü" (19, 20 ve 21. Maddelerin ilgili fıkraları) veya "Doğrudan Temin Usulü" (22. Maddenin ilgili fıkraları)" ile yapılır.

Her iki usul ile mal ve hizmetin temin edileceği firma/kurum/kuruluş belirlendikten sonra ilgili firma/kurum/kuruluşa bilgi verilir. Daha sonra:

  • İlgili firma mal ve hizmeti teslim eder.
  • İlgili birim ya da Rektörlük tarafından resmi olarak görevlendirilmiş olan Muayene Komisyonu tarafından mal ve hizmetin muayenesi yapılır.
  • Muayene Raporu hazırlanır. Mal ve hizmet kusursuz ve şartnameye uygun ise faturası ilgili firmaya kestirilir.
  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ambar memuru ilgili birimin taşınır kayıt kontrol memuruna taşınır işlem fişi kaydını yaptıktan sonra ilgili evrakla beraber,

            1- Piyasa fiyat araştırma tutanağı ve teklifler
            2- Muayene komisyonu raporu
            3- Fatura
            4- Alınan malzeme sarf özelliğine sahipse taşınır işlem fişi çıkışı belgesi düzenlenir.

  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gerekli kayıtları yaptıktan sonra ödeme belgesi tanzim eder.
  • Harcama Yetkilisinin onaylamasından sonra ödenmek üzere evraklar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.
  • Saymanlık Müdürlüğünce yapılan gerekli incelemenin ardından herhangi bir eksiklik yoksa ödeme yapılacak firma veya kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesince borcu olmadığı bilgisi geldikten sonra ilgili hesaba yatırılır. Eğer ilgili firma veya kişiye ait vergi borcu çıkarsa öncelikle ödemesi bağlı olduğu vergi dairesine, artması halinde kalan bakiye firma veya kişiye yapılır.

Web Sorumlusu :