Anabilim Dalları


Enstitümüz bünyesinde Zeytincilik Anabilim Dalı’nın kurulması, Üniversitemiz Senatosunun 05.03.1998 tarihli toplantısında alınan kararla Yükseköğretim Yürütme Kuruluna teklif edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunun 13.04.1998 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Zeytincilik Anabilim Dalı’nın altyapısının ve akademik kadrosunun oluşturulması, benzer anabilim dallarının kurulması ve aktif hale getirilerek faaliyete geçirilmesi, ilçemizde enstitülerin bir önceki basamağı olan ve Enstitümüzün faaliyete geçmesi için ihtiyaç duyulan ilgili bir fakültenin kurulabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 


Web Sorumlusu : Kadir Ok kadir@balikesir.edu.tr