Hakkımızda


Birimin amacı: Üniversitemiz tarafından sunulan hizmet ve olanaklardan gerek personel gerek öğrencilerimizin özel gereksinimlerinden kaynaklanan, görülebilen ya da görülemeyen engelleri  nedeniyle yeterince yararlanamayan bireyler için  Üniversitemizin  ortam ve hizmetlerini erişilebilir kılmak.

Birim kimlere hizmet eder: Birim çalışma alanında yer alan Üniversitemiz  tarafından sunulan akademik ve sosyal olanaklardan görülebilen ya da görülemeyen engelleri  nedeniyle yeterince yararlanamayan özel gereksinimli bireylere hizmet sunar.  

Bu bireyler:
Görme Engelliler
Fiziksel Engelliler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Öğrenme Güçlükleri
Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar Konuşma ve Dil Sorunları olanlar
İşitme Engelliler ve Sağırlık
Travmatik Beyin Hasarları
Diğer Engel Grupları (kaza ve hastalıklar sonucu oluşan geçici engeller, kronik rahatsızlıklar vb.)

Birimin işleyiş ilkeleri :

Öğrencinin varoluşuna saygı esastır.
Öğrencinin gönüllüğü esastır.
Öğrenciye ilişkin bilgilerin gizliliği esastır.
Öğrencinin özerkliği esastır.
Uzmanlık isteyen  desteklerin uzman kişilerce verilmesi esastır.
Birime erişilebilirlik esastır.
Pozitif ayırımcılıktan kaçınılması esastır.
Akademik muafiyetlerden zorunluluk olmadıkça  kaçınılması esastır.
Öğrencilerle öncelikle yüzyüze ilişki kurma esastır.

Web Sorumlusu :