2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Duyurusu (II. Sınıflar)


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Duyurusu

* Ders Kayıtları Öğrenci Otomasyon Sistemi (obs.bandirma.edu.tr) adresi üzerinden 05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Öğrenci Otomasyon Sistemine ‘‘Kullanıcı Adı ve Şifreniz (Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası, Şifre: TC Kimlik Numarasının ilk beş hanesi)’’ ile giriş yaparak ders kaydınızı yapabilirsiniz.

* Üniversitemize 2017-2018 Yılı Güz Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin (ÖSYS, Ek-Madde 1 ve Yabancı Uyruklu Öğrenci) ders kayıtları ‘’Sistem’’ tarafından yapılacaktır. Ancak 2017-2018 Yılı Bahar Döneminde öğrencilerimiz ders kaydını kendileri yapacaklardır.

* Öğrenciler öncelikli olarak alttan kalan başarısız derslerini almak zorundadır.

* İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

* Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan Önlisans ve Lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

* 2016 ve sonrası girişli öğrenciler 5. Yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan lisans öğrencileri; danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.

* Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için öncelikli olarak ‘’Katkı Payı/Öğrenim Ücretini’’ yatırması gerekmektedir. (İkinci Öğretim öğrencileri ile normal süresini dolduran öğrencilerimiz için geçerlidir.)

 * Öğrenim ücretleri Halk Bankası Şubelerinden veya Halk Bankası İnternet Şubesi/ATM’lerinden yatırılabilir.

 * Öğrencilerin ders seçtikten sonra ‘’KESİNLEŞTİR’’ butonunu tıklaması gerekir.

 * 2016 ve sonrası girişli öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders seçemeyeceklerdir.(Bütün derslerini tamamladığı halde genel not ortalaması 2,00’nin altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler ikinci fıkrada belirtilen kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla alabilirler.)


Web Sorumlusu : Yüksekokul Sekreteri Kenan BOZOĞLU