İdari Personel


Yüksekokul Sekreteri                                         Kenan BOZOĞLU

Muhasebe İşleri Sorumlusu                               Ragıp ERDENİZ

Personel İşleri Sorumlusu                                  İbrahim ÖNDER

Öğrenci İşleri Sorumlusu                                   İbrahim ÖNDER

Teknik Hizmetler Sorumlusu                              Rıza KIRKGÖZ

Isıtma Hizmetleri Sorumlusu                             Kadir AKGÜL


Web Sorumlusu : Yüksekokul Sekreteri Kenan BOZOĞLU