TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER


Tez savunma sınavı öncesi öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin takip etmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 

  • İlk olarak bir adet ciltlenmemiş tezin Enstitü tarafından “FBE Tez Yazım Kuralları”na göre uygunluğunun kontrolü yapılır.

    

  • FBE Tez yazım kurallarına uygun oldu tespit edilen tezin word (doc/docx) veya taranabilir pdf formatındaki dosyası fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine öğrenci veya danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.

  •  

  • Bu dosya TURNITIN intihal tespit programına Enstitü tarafından yüklenir ve programdan alınan raporun çıktısı ilgili öğrenciye teslim edilir.

 

  • Tezi yazım kurallarına göre uygun bulunan ve TURNİTİN intihal raporu alınmış olan öğrenci, jüri sayısı kadar ciltlenmemiş tezini ve TURNİTİN intihal raporunu içeren CD'leri Enstitüye teslim eder.

 

  • Danışman Öğretim Üyesi, bu süreçleri tamamlayan lisansüstü öğrencisi için Tez Savunma Sınav Tarih ve Juri Öneri Formu'nu Anabilim Dalı aracılığı ile en az 6 hafta önce Enstitüye gönderir. İlgili öneri formunun süreçler tamamlanmadan gönderilmesi durumunda konu ile ilgili gerekli işlemler yapılamayacaktır.

 

  • Danışman Öğretim Üyesi isterse ön inceleme amaçlı ilgili tezi TURNİTİN intihal programında taratabilir. Turnitin Kullanma Kılavuzu

 


Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr