7143 Sayılı Kanunda Belirtilen Öğrenci Affı Kapsamında Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi ve Kesin Kayıt İşlemleri


 

7143 Sayılı Kanunda Belirtilen Öğrenci Affı Kapsamında Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi için tıklayınız.

 

 

Kesin Kayıt Tarihleri : 20-25 Eylül 2018

 

Başvuru ve Kayıt Yeri:

Başvurular Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. 

  

Kesin Kayıt İçin İstenen Evraklar:

 

1-     Diploma veya Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesinin Aslı (Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı kayıt sırasında görüldükten sonra birimimiz tarafından onaylanan fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.),

2-     Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

3-     İkametgah belgesi,

4-     Askerlik çağına gelmiş veya daha yüksek yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir lisansüstü eğitim programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair" belge,

5-     Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (6 adet) ,

6-     İlgili döneme ait Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Harç Dekontu (Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra ödeme yapılacaktır),

7-     Adli Sicil Belgesi* (Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz),

 

(*) Adli Sicil Belgesinin tarihi başvuru tarihinden en fazla 10 gün öncesine ait olmalıdır.


Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr