Azami Süresini Dolduracak Olan Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine


20 Nisan 2016 tarih ve 29690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7.maddesinin 1.bendinde;

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.”

ifadesi yer almaktadır. Aynı maddenin 2.bendinin son cümlesinde

azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

ifadesi yer almaktadır.

Bu nedenle (SADECE) azami süresini 2018/2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tamamlayacak olan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin tez teslim tarihi ve tez savunma sınavı son tarihi  aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.

 

Tez Teslim Tarihi: 13 Mayıs 2019

Tez Savunma Sınavı Son Tarihi : 24 Haziran 2019


Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr