Yönetmelik


YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

yeniYÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20 Nisan 2016)

 


 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2 Haziran 2007 Tarih ve 26540 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

16-Ocak-2013 Çerçeve yönetmelik degişikliği

 


 

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler (YÖK)

 

BAUN Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

yeni Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
(20 Şubat  2017 Tarihli ve 29985 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

 

 


 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yürürlükten kaldırılmıştır)
(14 Ocak 2010 Tarihli ve 27462 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Değişiklik (16 Ocak 2013)

Değişiklik (01 Ağustos 2014)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(24 Nisan 2009 Tarihli ve 27209 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(13 Temmuz 2007 Tarihli ve 26581 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
(14 Ağustos 2000 Tarihli ve 24140 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

 


 

Yönerge ve Esaslar

Balıkesir Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesi

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uygulanacak Uzmanlık Alan Dersi Esasları

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Programı Uygulama Esasları

 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

13/01/2012 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

07/12/2012 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

02/01/2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

24/04/2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

23/07/2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

11/10/2013 tarihli Yabancı Dil Eşdeğerliğinin Tespiti Hakkında ÖSYM Duyurusu

14/02/2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

16/07/2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

14/01/2015 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

27/01/2016 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

26/02/2016 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu

 


Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr