Doktora


  • 10 Adet Tez (II. (Eş) Danışman olması durumunda 12 Adet. Bununla birlikte BAP Bilimsel araştırma projesinden yararlananlar belirtilen sayılara 1 Adet daha eklemelidir)
  • 1 Adet Tez Onay Sayfası
  • 2 Adet Tez Veri Formu (elle doldurulmamalıdır - üye olunduktan sonra bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınmalı ve imzalanmalıdır.)
  • 2 Adet Tez Özet Çıktısı
  • 2 Adet Tez Abstract Çıktısı
  • 3 Adet Vesikalık Fotograf
  • Öğrenci Kimliği
  • 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr