Doktora Programı Mezuniyet İşlemleri


 

 1. İlişik Kesme Belgesi
 2. 8 Adet Tez (İkinci Danışman olması durumunda 9 Adet. Bununla birlikte BAP Bilimsel araştırma projesinden yararlananlar belirtilen sayılara 1 Adet daha eklemelidir)
 3. BAUNFBE_01_09/4 Doktora İntihal Raporu Beyan Formu
 4. BAUNFBE_01_09/5 Doktora Tez Teslim Formu
 5. Teze ait orjinallik raporu CD'si(Tezin tamamını içeren TURNITIN intihal programından alınan orjinallik raporu)
 6. Tez Onay Sayfası
 7. 2 Adet Teze ait CD (Tezin Tümünü, Özet ve Abstract’ı İçeren PDF Formatında)
 8. Tez Veri Giriş Formu  (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp)
 9. 3 Adet Vesikalık Fotograf
 10. Öğrenci Kimliği
 11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr