Yüksek Lisans Programı Mezuniyet İşlemleri


 

 1. İlişik Kesme Belgesi
 2. 6 Adet Tez (İkinci Danışmanın jüri üyesi olması durumunda 8 Adet, jüri üyesi olmaması durumunda 7 Adet, ayrıca BAP Bilimsel Araştırma Projesinden yararlananlar belirtilen sayılara 1 Adet daha eklemelidir)
 3. BAUNFBE_02_04/4 Yüksek Lisans Tez İntihal Raporu Beyan Formu
 4. BAUNFBE_02_04/5 Yüksek Lisans Tez Teslim Formu
 5. Tez Onay Sayfası
 6. 2 Adet Teze ait CD (Tezin Tümünü, Özet ve Abstract’ı İçeren PDF Formatında)
 7. Tez Veri Giriş Formu  (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp)
 8. Teze ait intihal raporu CD'si(Tezin tamamını içeren TURNITIN intihal programından alınan orjinallik raporu)
 9. 3 Adet Vesikalık Fotograf
 10. Öğrenci Kimliği
 11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr