Lisansüstü Formlar


 

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İÇİN

LÜ Haftalık Ders Programı Formu Örneği

LÜ Ders Kayıt Formu Örneği

LÜ Sınav Programı Formu Örneği

Ders Tanıtım Formu (Türkçe)

Ders Tanıtım Formu (İngilizce)

Ders Planı Formu (Türkçe)

Ders Planı Formu (İngilizce)

Kontenjan Öneri Formu 

Ders Yükü Bildirim Formu 

Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Sınav Sonuç Formu

Öğretim Üyesi Ders Telafi Formuyeni

Özel Ögrenci Basvuru Formu

 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

Tez Danışmanı Öneri Formu (Yüksek Lisans) yeni

Tez Danışmanı Öneri Formu (Doktora) yeni

Anabilim Dışından Tez Danışmanı Öneri Formu (Yüksek Lisans/Doktora)yeni

Kontenjan Talebinden Bulunmayan Öğretim Üyesine Kontenjan Verilmesi Formu

Tez Eş Danışman Öneri Formu

Tez Danışmanı Değişiklik Öneri Formuyeni

Diğer Enstitü ve/veya Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi

Seminer Formu (Yüksek Lisans-Doktora) yeni

Seminer Katılımcı Formu (Yüksek Lisans-Doktora) yeni

Tez Konusu Bildirim Formu yeni

Tez Adı Değişikliği Öneri Formu

Tez Teslim Formu Yüksek Lisans (Tez Savunma Sınavı sonrasında) 

Tez Teslim Formu Doktora (Tez Savunma Sınavı sonrasında) 

 

Doktora Formları

Doktora Yeterlilik Sınavı Tarihi ve Jürileri Bildirim Formu (Danışman ve Yeterlik Komitesi)

Doktora Yeterlilik Sınav Raporu Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Jüri Öneri Formu

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tarihi ve Jürileri Bildirim Formu

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı yeni

Doktora Tez İzleme Tarih ve Jüri Öneri Bildirim Formu

Tez İzleme Komitesi Toplantı Raporu Formu

Doktora Tez Savunma Sınav Tarihi ve Jüri öneri formu


Yüksek Lisans Formları

Tez Savunma Sınav Tarih ve Juri Öneri Formu

 

Juri Üyeleri Formları

Tez Savunma Sınavı Juri Üyesi Kişisel Raporu

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN

Kongreye Katılım Dilekçesi (Enstitümüz Arş. Gör. için)

Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekcesi

Transkript İstek Dilekcesi

Öğrenci Belgesi İstek Dilekcesi

Askerlik Tecil Dilekçesi

Lisansüstü Eğitim İzin Dilekçesi

35. Madde Araştırma Görevlileri için 6 aylık Faaliyet Rapor Formu

Pasaport ve Yurtdışına Çıkış Harç Muafiyeti Dilekçesi

Pasaport ve Yurtdışına Çıkış Harç Muafiyeti Başvuru Formu

İlişik Kesme Formu (Mezun yada enstitüden ayrılan öğrencilerin doldurması gerekir)

 

 


Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr