Öğrencilerimize Duyuru: Üniversite Kontenjanından Çağış Öğrenci Yaşam Merkezi (Residorm) Öğrenci Yurtlarında Barınma İmkanı


Çağış Öğrenci Yaşam Merkezi (Residorm) öğrenci yurtlarında Üniversitemiz ile yapılan İrtifak Hakkı kullandırılmasına İlişkin Sözleşme ve Uygulama Esasları çerçevesinde barınma imkanından yararlanmak isteyen şehit asker ve polis çocukları ile terör, afet vb. olay mağdurları başta olmak üzere bu imkandan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin;

Aşağıda belirtilen belgeleri 20 Eylül 2019 tarihi saat 15:00' e kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Üniversite yurtlarında Üniversite kontenjanından kalmak istediğini belirtir dilekçe
2- Öğrenci Belgesi
3- Maddi durumlarını belirtir belge (ailenin gelir durumu)
4- Aile Nüfus Kayıt Örneği
5- Öğrenim gören kardeşlere ait öğrenci belgeleri
6- Şehit/gazi veya terör mağduru olanların çocuklarından bu durumunu kanıtlayıcı belge

Öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilir:
1- Maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler gelir durumu en düşük olandan yüksek olana doğru sıralanır ve her bir yurdun kontenjanı kadar öğrenci yurtlara yerleştirilir.
2- Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.
3- Seçim Komisyonu, kontenjan sayısı kadar asil ve kontenjan sayısının yarısı kadar yedek öğrenci belirler. 


Web Sorumlusu : Selçuk Bildirici selcuk@balikesir.edu.tr