İSG Çalışan Temsilcisi Seçimi Hakkında Duyuru


Fakültemizde yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında, görev yapmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usül ve esaslarına İlişkin Tebliğ' e  göre yapılacak seçimle bir  (1) kişi Çalışan Temsilcisi olarak belirlenecektir.

Aşağıdaki belirtilen şartları sağlayan ve yetki ve yükümlülükler çerçevesinde görev yapmak isteyen adayların 08/02/2018 Perşembe  Günü mesai bitimine kadar Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

 Çalışan Temsilcisi Adaylarında Bulunması Gereken Nitelikleri:

a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Çalışan Temsilcisinin Yetki ve Yükümlülüğü:

(1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

(2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.

(3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. 01/02/2018

 


Web Sorumlusu : Selçuk Bildirici selcuk@balikesir.edu.tr