7143 AF KANUNU YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ


Af Kanunundan Yararlananların Fakültemize Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi : 26 Eylül 2018

 

“GEÇİCİ MADDE 78. maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

Yatay geçiş başvurusunda bulunacaklar için gerekli belgeler :

1. Dilekçe,

2. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınmış ).

3. İş durumundan başvuracak olanların Balıkesir veya ilçelerinde çalıştığına dair belge.

4. Üniversitelerinden alacakları af başvurusunda bulunduklarını gösteren belge.

5. ÖSYS Sonuç Belgesi.

6. Transkript.

 

Af yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt belgeleri ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte Fakültemiz Öğrenci işleri Bürosunda kayıt işlemini gerçekleştirir.

 

Kesin Kayıt İçin İstenen Evraklar:

1. ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı),

2. Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir. Lise ve Önlisans Diplomalarının aslı kayıt sırasında görüldükten sonra birimimiz tarafından onaylanan fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.)

3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

4. İkametgah belgesi,

5. Askerlik çağına gelmiş veya daha yüksek yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge,

6. Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (6 adet)

7. İlgili döneme ait Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Harç Dekontu (aslı)

8. Adli Sicil Belgesi. (Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.)

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

 

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencilere BAUN Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) şifresi verilecektir.

 

Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) uygun bir fotoğrafını yüklemesinden sonra Öğrenci kimlik kartları hazırlanacaktır.

 

Öğrencilerin BAUN Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS)  ders kaydı işlemlerini yapmaları gerekmektedir.


Web Sorumlusu : Selçuk Bildirici selcuk@balikesir.edu.tr