Tarihçe


smallimageFakülte Tarihçesi ve Profili

3837 sayılı Kanunla kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi' nde eğitim-öğretime 1993 yılında; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile başlanmıştır. 2000 yılında da Tarih ve Coğrafya bölümleri eğitim-öğretime açılmıştır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya ve Tarih Bölümlerinde Birinci Öğretimin yanında İkinci Öğretim programları da açılmıştır. Fakültemiz bölümlerine 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında Sosyoloji programı da eklenmiştir.

Fakültemizde dört yıllık lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler üç yarıyıllık tezsiz yüksek lisans veya pedagoji formasyonu eğitimini tamamlayarak “Alan Öğretmeni” olabilme imkanına da sahiptirler.

Fakülte programları temel bilimler alanında bilim adamı yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Fakültenin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinde araştırma ve eğitim-öğretim amaçlı laboratuarlar kurulmuştur. Dersliklerin tümünde projeksiyon cihazı kurulu olup öğrencilerin bilgisayarlı eğitim alanında yetişmeleri için internet bağlantılı bilgisayar laboratuarları hizmete sunulmuştur. Bilgisayar laboratuvarları, derslerin dışında da öğrencilerin kullanımlarına açıktır.


Web Sorumlusu : Selçuk Bildirici