Gönen Hakkında Genel Bilgi


Gönen, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölgesi içinde Balıkesir iline 18 ilçeden biri olup gelişmişlik ve büyüklük sıralaması açısından 3. durumdadır. İlçe merkezi statüsündeki Gönen, köklü geçmişe sahip bir yerleşim merkezidir. Kaplıcalarıyla ünlü olan Gönen'in doğusu Manyas ilçesi, kuzeydoğusu Bandırma ilçesi, batısı Biga ve Yenice ilçeleri, kuzeyi Marmara denizi ve Erdek Körfezi, güneyi Balya ilçesi ile çevrilidir.

 

Tarihçesi

  Kaplıcalar çevresinde yapılan hafriyatlar sırasında ortaya çıkan mozaikler, yazılı taşlar, sütun başlıkları, madeni paralar gibi tarihi eserler Gönen'in yerleşim yeri olarak kullanılmasının Milattan Öncesine dayandığını göstermektedir. M.S. 2. yüzyıla ait kitabelerde bulunan kitabelerde şehrin adı 'Sıcak Su Şehri, Thermi', hamamlarda 'Granikaion Hamamları' olarak geçmektedir. Bu kitabelerde, sıcak suyun şehir için önemli olduğu ve şifa dağıtan suyun insanlara sunulması için yardım yapan yönetici ve kişilerin isimleri belirtilmektedir. Antik çağlardaki isimleri Asepsus ve Artemea olan ilçe; tarih boyunca çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Gönen, oldukça zengin bir kültürel ve tarihi bir mirasa sahiptir.

  M.Ö. 14. yüzyılda bir köy olarak kurulduğu tahmin edilen ilçede; Osmanlı dönemine kadar, Truvalılar, İyonlar, Lidyalılar, Persler, Helenler, Bergama Krallıkları ile Roma ve Bizans devletlerine ait halkların yaşamlarını sürdükleri tahmin edilmektedir. Uzun süre Bizans yönetiminde kalan bölge, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının eline geçmiş, bu devletin dağılmasından sonra Karesi Beyliği yönetiminde kalmış ve nihayet 1334 yılında Osmanlı idaresine katılmıştır.

  İlçe; Osmanlı hakimiyetine girmesinden sonra, Bolu yöresinden gelen Akçaali, Rüstem ve Malkoç beylerine ait aşiretlerin yerleşimiyle, eski Artemea şehrinin kalıntıları üzerinde, 14. yüzyıl başlarında oluşmaya başlamıştır.

  1859(H. 1275) yılında Kırım ve Kafkasya'dan, 1877-1878(H.1293) yılında Rumeli ve Balkanlar ile Kafkaslardan gelen göçmenlerle nüfus artmış ve yeni mahalleler kurulmuştur(Plevne, Tırnova, Reşadiye). Göçle gelenlerin bir kısmı ilçe merkezine yerleşirken büyük bir bölümü köylere yerleşmiştir. 1382 yılına kadar Erdek Kazasına bağlı iken, 1398 yılında da müstakil kaza haline gelmiştir.

  1881'de ilçe olan Gönende 1885 yılında belediye teşkilat kurulmuştur. Gönen; 1920'de Yunan işgaline uğramış, 6 Eylül 1922 de düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Ekonomisi

  Gönen'in ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu kaplıcalar ve tarım oluşturmaktadır. Gönen sahip olduğu şifalı sularıyla çok eskiden beri bilinen bir beldedir. Yurt içinden yılda 200.000'i aşkın insan başta romatizma ve kireçlenme rahatsızlıkları olmak üzere hastalıklarına şifa bulmak amacıyla Gönen'e gelmektedir. İlçe turizmi kaplıcalara dayalıdır.

  Kaplıcaları dışında verimli topraklara sahip olan Gönen'de tarım çağdaş tekniklerle yapılmakta, hemen hemen her türlü sebze, hububat, bakliyat, endüstri ve yem bitkileri ile meyve yetiştirilmektedir.

  Günümüzde Gönen, nüfusu merkezde 40.000'i, köylerle birlikte toplam nüfusu ise 75.000'i bulmaktadır. Ekonomisi sadece tarıma dayalı bir yer olmaktan uzaklaşarak, ağırlıklı olarak endüstriye odaklı gelişmektedir. İlçe ekonomisi üç ana başlıkta sıralanabilir:

     1)Sanayi: Çeltik Sanayi, Deri Sanayi, Mermer Sanayi, Un Sanayi, Ayakkabıcılık,Tekstil Sanayi, Konfeksiyon Giyim Sanayi, İğne Oyacılığı ve bağlı el sanatları, Terlikçilik

     2)Turizm: Gönen Kaplıcaları A.Ş. tesisleri başlı başına ekonomik güç olan ve istihdamı, ekonomiye kazandırdıkları, ilçeye tanıtım açısından sağladıkları ile özel öneme sahiptir.

     3)Ticaret: İlçede mevcut endüstri kollarına paralel ticari hayatın gerektirdiği hareketliliğin yanı sıra çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm ticari faaliyetler ilçede devam etmektedir.


Web Sorumlusu :