Mazeret Sınavına girecek öğrencilerin dikkatine.


Mazeret sınavına girecek öğrencilerin 5 Nisan 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri'ne mazeret dilekçeleriyle başvurmaları gerekmektedir.


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber