2018-2019 Güz Dönemi Mezun Olan Öğrencilerin Diplomaları Hazırlanmıştır.


2018-2019 Güz Dönemi Mezun olan öğrencimiz Esin Ulaş diplamasını öğrenci işlerinden alabilir.


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber