Yönetim Kadrosu


 

Dekan : Prof.Dr. Elif Çimen

Dekan Yardımcısı: Dr. Ögr. Üy. Selvihan Kılıç Ateş

Resim Bölüm Başkanı:  Prof.Dr. Elif Çimen

Baskı Sanatları Bölüm Başkanı: Dr. Ögr. Üy. Selvihan Kılıç Ateş

Grafik Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Nuray Kıvançlı Gümüştekin

 Fakülte Sekreteri (Daire Başkanı): Selim Boyar


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber