Havran Meslek Yüksekokulu
HAVRAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuz, 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun’ un ek 12. maddesi gereğince kurulmuş; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’ nun 25 Şubat 1993 tarihli toplantısında, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı ile Makine Programı’ nın 1993 – 1994 Eğitim- Öğretim yılından itibaren öğrencili olarak açılmasına karar verilmiş ve bu karar gereğince faaliyete geçirilmiştir. 

Balıkesir Üniversitesi senatosunun 20.09.2001 tarih ve 2001/20 sayılı kararı gereğince Makine programı Edremit Meslek Yüksek Okuluna aktarılmıştır.

Yüksekokulumuz 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonuna kadar Havran Mehmet Çalışır Çok Programlı Lisesi ek binasında geçici olarak faaliyetlerini sürdürmüş olup, 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren kendi binasına taşınmış ve eğitim öğretim faaliyetlerine bu tarihten itibaren yeni binasında devam etmektedir. 

Yüksekokulumuzda 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları  Programının ikinci öğretimi ve İşletmecilik Programının  birinci ve ikinci öğretimi, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Pazarlama Programının  birinci öğretimi, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Pazarlama Programının  ikinci öğretimi, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının birinci öğretimi ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının ikinci öğretimi açılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretimyılında İKMEP projesi kapsamında yüksekokulumuzdaki programlar bölüm haline getirilmiş ve programlarımızın adlarında değişiklikler yapılmıştır. 

Yüksekokulumuz 4 bölüm ve 4 programı kapsamında ortalama 700 öğrenciye sahiptir. Yüksekokulumuz kadrosu 9 öğretim görevlisi, 6 idari personel, 2 hizmetli, 3 güvenlik görevlisi ve 2 temizlik görevlisinden oluşmaktadır.

Bölümlerimiz ve Programlarımız 

  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

-          Muhasebe Programı

  • Yönetim ve Organizasyon Bölümü

-          İşletme Yönetimi Programı

  • Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

-          Pazarlama Programı

  • Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Bölümü

-          Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı


Adres
Havran Meslek Yüksekokulu Adres: Ebubekir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Üzeri HAVRAN/ BALIKESİR
Telefon
0 266 432 11 11
Faks
0266 432 28 78
E-Posta
havranmyo