2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde uygulanacak İlkeler.

a) Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri, diğer üniversitelerden de ders alabilir,

b) Öğrencinin yerleştiği yıldaki giriş puanının eşit veya daha yüksek olduğu üniversitelerden birimine (HAVRAN MYO'ya) dilekçe ile bilgi vermek kaydıyla ders alabilir,

c) Öğrencinin yerleştiği yıldaki giriş puanının daha düşük olduğu üniversitelerden bölümlerde bölüm başkanının, programlarda program/anabilim dalı başkanının onayını almak kaydıyla ders alabilir,

d) Öğrenciden istenilen ders içerikleri eğer üniversitesinin web sayfasında varsa öğrencinin dilekçesinde web adresli çıktısını vermesi yeterlidir. Karşı kurumdan onaylı ders içerikleri istenmeyecektir,

e) Ders programları Balıkesir Üniversitesi 2016-2017 Yaz Öğretiminin 6 hafta olduğu dikkate alınarak planlanacaktır,

f) Yaz Okulu başvuruları ilgili birim öğrenci işlerine şahsen yapılacaktır,

g)     Bir öğretim elemanı en fazla 4 ders ya da 12 kredi ders verebilir,

h)    Bir derse kaydolan öğrenci sayısı 150'yi aşamaz. Kayıtlı Öğrenci sayısı 100'ü geçtiğinde ders şubelendirilebilir,

i) Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine derslere kayıtlarda öncelik verilir.


Web Sorumlusu :