Misyon


 

MİSYON
Üniversitemizin taraf olduğu hukuki ilişkileri Üniversitemizin hak ve menfaatleri yönünde düzenlemek, hukuki uyuşmazlıkların Üniversitemiz menfaatleri yönünde çözüme kavuşturulmasını sağlamak, Üniversitemiz tasarruflarının hukuka uygun şekilde oluşumunu ve icrasını sağlamak amacıyla her türlü hukuki hizmeti sunmak.
 
VİZYON
Hukuk Müşavirliği olarak bilgi ve iletişim çağının gereklerini, etkin kamusal hizmet sunmaya ilişkin ilkeleri özümsemiş, gelişime açık personeliyle çalışma disiplini ve etkinliği bakımından kurum içinde ve dışında örnek olmak.

 

 


Web Sorumlusu : Aydın ERDAL hukuk@balikesir.edu.tr