Kalite Planı


 

KALİTE PLANI

Doküman No

BAU-İDB-F_36

İlk Yayın Tarihi

21.02.2011

Rev No / Tarih

1-0/-

Sayfa No

1 / 2

 

NO

SÜREÇ

ÖLÇÜLEN PARAMETRE

KABUL / RED KRİTERİ

yöntem

SORUMLU

ONAY

RİSK/ UYGUNSUZ DURUM

DÜZELTİCİ FAALİYET

DOKÜMAN

KAYIT

1

İç Denetim

Denetlenecek süreç sayısı

9 ve daha fazla sürecin iç denetime tabi tutulması

İç Denetim Birimi tarafından risk matrisine göre belirlenen en riskli süreçlerin yılı çalışma programına alınarak,iç denetçiler tarafından uygulanması.

Koor.İç Denetçi

Rektör

Program dışı çıkacak inceleme ve danışmanlık görevleri.4 süreçten az denetim uygunsuz kabul edilecektir.

Riskli süreçlerle ilgili iç denetimin belirlenen takvim dışında,ancak yıl içinde çalışma tamamlanması yada bir yıl sonraki programına tekrar alınması

İç Denetim Raporları

2

Mesleki Eğitim

Yıllık Meslek Eğitime katılma saati

Yıllık en az 50 saat eğitim alınması

İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Kamu İhale Kurumu vb gibi kamu veya Deloitte gibi özel kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerlere katılma

Koor.İç Denetçi

Rektör

30 saatten az olması uygunsuzdur

İç denetçilerin eli altında bulunan kaynakların değerlendirilmesi ve eksikliğin sonraki yılda tamamlanması

Eğitime katılma sertifikası

 

NO

SÜREÇ

ÖLÇÜLEN PARAMETRE

KABUL / RED KRİTERİ

yöntem

SORUMLU

ONAY

RİSK/ UYGUNSUZ DURUM

DÜZELTİCİ FAALİYET

DOKÜMAN

KAYIT

3

İç Değerleme

Denetlenen personel memnuniyet oranı

Genel memnuniyet ≥ % 60

Her sürecin denetimi tamamlandıktan sonra yapılacak anket.

Koor.İç Denetçi

Rektör

Genel memnuniyet oranı < % 60 olması durumu

Genel memnuniyet oranını düşüren anket soruları tespit edilir.  Soru bazında memnuniyet < 60 olanlar dikkate alınır ve bu sorular iyileştirme, önleyici ve düzeltici faaliyetler için öncelikli veri olarak kullanılır.

Anket sonuçları

Anket sonuçlarının değerlendirildiği toplantı tutanakları

4

Eğitim Verme

İdari personelin yıllık meslek içi eğitime katılma saati

Yıllık en az 30 saat eğitim alınması

İç Denetim Birimi Çalışma Programı gereği Personel Daire Baş.lığı  ile koordineli en az iki eğitim dönemi yapılması

Koor.İç Denetçi

Rektör

20 saatten az olması uygunsuzdur.

Bilgilendirme toplantılarının daha sık tekrarlanması

Katılma Belgesi

5

Genel

Mevzuat Takibi

Günlük bazda takip

Herİç Denetçi önce Resmi Gazete veya Hukuktürk’ü inceler. Sorumluluk alanı ile ilgili mevzuat değişikliklerini her zaman ulaşabileceği şekilde kaydeder.

İç Denetçi

Koor.İç Denetçi

Günlük takibin yapılmamasına bağlı olarak güncel mevzuata uygun olamayan uygulamaların yapılması

Güncel mevzuata uygun olmayan uygulamaları gerçekleştiren personel ile toplantı yapılarak  birimin uğramış olduğu   itibar kaybı tartışılır.Tekrarı halinde resmi uyarı yapılır.

Toplantı ve Uyarı dokümanları

 


Web Sorumlusu : icdenetim@balikesir.edu.tr