Birincil Düzey Mevzuat

- 5018 Sayılı Kanun

İkincil Düzey Mevzuat

- İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Üçüncül Düzey Mevzuat

- Üst Yönetici Rehberi

- Kamu İç Denetim Raporlama Standartları

- Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri

- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

- Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi

- Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi

- Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-210)

- İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:1)

- İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:2)

- Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller

© Copyright - Balıkesir Üniversitesi, Bilgi İşlem Birimi.


Web Sorumlusu : icdenetim@balikesir.edu.tr