Hizmet Standartları Tablosu


   
BALIKESİR  ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ  BAŞKANLIĞI KAMU  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU   
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1 Yazışmalar Dilekçe ve Yazı Dilekçe ve yazının kanuni süreleri içerisinde   
2 Doğrudan Temin ile Alımlar Fatura, vergi borcu yoktur belgesi, teklif mektubu        (Tek kaynak alımlarda yetki belgesi ) 3-15 iş günü  
3 İlan Bedeli Ödemeleri İlanla ilgili gazete ve Fatura 3 iş günü  
4 İhale  Mal alımları ihale uygulama yönetmeliğinin 27 nci maddesi, hizmet alımları ihale uygulama yönetmeliğinin 29 nci maddesi ve ihale dokumanında belirtilen belgeler. Sözleşme aşamasında 4734 sayılı Kanununun 10 uncu maddesinde istenen belgeler, kesin teminat, sözleşme damga vergisi ve karar pulu yatırıldığına dair belgeler İhale tarihinden sözleşme imzalanıncaya kadar   
 ( itiraz  olmaması durumunda ) 45 gün
 
5 Pazarlık Usulü Talep Yazısı ile İhale işlemlerine başlanılarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak istenilen belgeler 15-40 iş günü içerisinde ( itiraz  olmaması durumunda )  
6 İş Bitirme Belgeleri Dilekçe 2 iş günü  
7  Hakediş Ödemesi  Fatura, ait olduğu aya ait sigorta prim ve hizmet belgesi,Muhtasar beyannameleri, KDV beyannamesi, ücret bodrosu  3 iş günü  
8  Teminatın  İadesi Dilekçe 3 iş günü  
9 Taşınır Mal İşlemleri  Taşınır İstek Fişi, Taşınır Giriş İşlem Fişi, Taşınır Çıkış Fişi, Muayene Kabul Komisyon Tutanağı, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Değişken  
10 Taşınmaz Kiralama İşlemleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan şartnamede belirtilen belgeler Değişken  
11  Hurda Satış İşlemleri Kayıttan düşme teklif ve onay belgesi, Fatura,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan şartnamede belirtilen belgeler  Değişken  
12 Lojman İşleri Dilekçe, Ek (5) Sayılı Talep Beyannamesi, Komisyon Kararı, Tebliğ-Tebellüğ, Ek (6) sayılı Konuta Giriş Tutanağı, Ek (7)sayılı cetvel Demirbaş Eşya, Ek (8) sayılı cetvel Çıkış Tutanağı Değişken  
13 Tek Maaş ve Ek Ödemeler   Maaş nakil bildirimi, Atama Onayı, Göreve başlama yazısı, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi, Hesap Numarası, Doğum Raporu 1 iş günü  
14 Aylık Maaş Ödemeleri Terfi Evrakları, Yabancı Dil Belgesi, Raporlar, Görevden Ayrılma Yazıları,Emekli  5 İş Günü  
15 Yolluk Ödeme İşlemleri  Görevlendirme yazısı, Yolluk bildirimi 5 İş Günü  
16 Telefon, SMS, Elektrik, Su,Doğalgaz Ödemeleri Fatura En Geç Son Ödeme tarihinden 1 gün önce  
17 Transfer Giderleri (Memurların Öğle Yemeğine Yardım) Personel Yemek Fişi Tutanağı, Üst Yönetici Oluru, Harcama Talimatı 2 İş Günü  
18 Resmi Araçların Zorunlu Trafik Sigortası ve Periyodik Muayeneleri Araç Ruhsatı, Onay Belgesi 3 İş Günü  
         
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
 
         
İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri    
İsim             : Şenol ASLAN İsim               : Doç.Dr. Yusuf AYMANKUY    
Ünvan          : Daire Başkanı   Unvan            :Genel Sekreter V.    
Adres          : B.Ü. İMİD Başkanlığı        Adres            :BAÜ. Genel Sekreterliği   
Tel.             : 0 266 612 14 00 Tel.             : 0 266 612 14 00    
Faks           : 0 266 612 14 27 Faks           : 0 266 612 14 27    
E-Posta            :idrmlisl@balikesir.edu.tr E-Posta          :genelsekreterlik@balikesir.edu.tr    
         

Web Sorumlusu : Ahmet ÖZCAN ahmet.ozcan@balikesir.edu.tr