Görev Dağılımı


      Nuray GÜLER –  Şube Müdürü  Dahili:1328

-Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin verimli düzenli ve uyumlu biçimde çalışmasını sağlamak.

-Üniversitemiz bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin maaş tahakkuklarının hazırlanıp maaşlarını alabilecek düzeye getirilmesini sağlamak

-Şube müdürlüğü bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak.

-Şube müdürlüğü faaliyetlerini bağlayıcı tüm yönetmelikleri ve resmi gazeteyi sürekli izlemek, ilgili birimleri bilgilendirmek, sistem değişikliği gereken konularda değişikliği daire başkanına raporlamak.

-Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Şef HECEOĞLU tarafından yürütecektir.

 

   Ahmet ÖZCAN –Şef  Dahili – 1363

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin maaş, günlü maaş ve maaş farkı bordrolarının düzenlenmesi,

-Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personelin maaş, sözleşme farkı bordrolarının düzenlenmesi ve sigorta işlemleri,

-Üniversitemiz akademik personeline ait kuruluş geliştirme ödeneği ve idari görev ödeneği bordrolarının düzenlenmesi,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin terfi farkları ve diğer sosyal yardımlar (doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı vs.) bordrolarının düzenlenmesi,

-Düzenlenen bütün tahakkuk evraklarının imza takibi,

-İmzadan gelen tahakkuk evraklarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslimi ve bu evrakların saymanlıkta ödeme durumuna gelinceye kadar takibi,

-Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik ve idari personele çeşitli işlemlerde kullanmaları için (banka, burs başvurusu, kredi, vize işlemleri vs.) onaylı tek maaş bordrosu verilmesi,

-Üniversitemizden maaş alan personel adına yatırılan banka promosyon ödemeleri için listelerin hazırlanması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kıdem ve terfi onaylarının takibi ve maaşlara işlenmesi,

-5510 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemizin bütün birimlerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna Emekli Sandığı Kesenek Bildirgelerinin gönderilmesi ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslimi,

-5615 Sayılı Gelir Vergisi kanununda yapılan değişiklik sonucu bütün personelimizin Aile Durum Bildirimi Formlarının takibi ve maaşlara yansıtılması,

-Üniversitemizdeki görevinden ayrılan personelin (istifa ve ücretsiz izin) borç bordrolarının hazırlanarak Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi,

-Yurtdışında görevli personelimizin yurtiçi maaşı, yurtdışı maaşı ve bütün ödemelerinin (kırtasiye, okul gideri, yolluk vs.) tahakkuk evraklarının hazırlanması ve ödeme süresine kadar takibi,

-Üniversitemizden emekli olarak ayrılan personelin emekli ikramiyesi, temsil, makam, görev tazminatı ve yönetim giderleri ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılarak elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi ve tescil işlemlerinin yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin Tescil Bildirgelerinin güncellenmesi ve takibi,

-Üniversitemizde yeni kurulan birimlerin işyeri tescil işlemlerinin yapılarak, kullanıcı adı ve şifrelerinin alınması,

-Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Serkan ÖNÜR tarafından yürütecektir.

 

 Berna HECEOĞLU Şef  Dahili – 1367

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin maaş, günlü maaş ve maaş farkı bordrolarının düzenlenmesi,

-Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personelin maaş, sözleşme farkı bordrolarının düzenlenmesi ve sigorta işlemleri,

-Üniversitemiz akademik personeline ait kuruluş geliştirme ödeneği ve idari görev ödeneği bordrolarının düzenlenmesi,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin terfi farkları ve diğer sosyal yardımlar (doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı vs.) bordrolarının düzenlenmesi,

-Düzenlenen bütün tahakkuk evraklarının imza takibi,

-İmzadan gelen tahakkuk evraklarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslimi ve bu evrakların saymanlıkta ödeme durumuna gelinceye kadar takibi,

-Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik ve idari personele çeşitli işlemlerde kullanmaları için (banka, burs başvurusu, kredi, vize işlemleri vs.) onaylı tek maaş bordrosu verilmesi,

-Üniversitemizden maaş alan personel adına yatırılan banka promosyon ödemeleri için listelerin hazırlanması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kıdem ve terfi onaylarının takibi ve maaşlara işlenmesi,

-5510 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemizin bütün birimlerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna Emekli Sandığı Kesenek Bildirgelerinin gönderilmesi ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslimi,

-5615 Sayılı Gelir Vergisi kanununda yapılan değişiklik sonucu bütün personelimizin Aile Durum Bildirimi Formlarının takibi ve maaşlara yansıtılması,

-Üniversitemizdeki görevinden ayrılan personelin (istifa ve ücretsiz izin) borç bordrolarının hazırlanarak Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi,

-Yurtdışında görevli personelimizin yurtiçi maaşı, yurtdışı maaşı ve bütün ödemelerinin (kırtasiye, okul gideri, yolluk vs.) tahakkuk evraklarının hazırlanması ve ödeme süresine kadar takibi,

-Üniversitemizden emekli olarak ayrılan personelin emekli ikramiyesi, temsil, makam, görev tazminatı ve yönetim giderleri ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılarak elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi ve tescil işlemlerinin yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin Tescil Bildirgelerinin güncellenmesi ve takibi,

-Üniversitemizde yeni kurulan birimlerin işyeri tescil işlemlerinin yapılarak, kullanıcı adı ve şifrelerinin alınması,

-Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek           

Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Bilgisayar İşletmeni Sevgi MANCAR     tarafından  yürütecektir.

 

Serkan ÖNÜR Bilgisayar İşletmeni Dahili – 1369

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin maaş, günlü maaş ve maaş farkı bordrolarının düzenlenmesi,

-Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personelin maaş, sözleşme farkı bordrolarının düzenlenmesi ve sigorta işlemleri,

-Üniversitemiz akademik personeline ait kuruluş geliştirme ödeneği ve idari görev ödeneği bordrolarının düzenlenmesi,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin terfi farkları ve diğer sosyal yardımlar (doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı vs.) bordrolarının düzenlenmesi,

-Düzenlenen bütün tahakkuk evraklarının imza takibi,

-İmzadan gelen tahakkuk evraklarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslimi ve bu evrakların saymanlıkta ödeme durumuna gelinceye kadar takibi,

-Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik ve idari personele çeşitli işlemlerde kullanmaları için (banka, burs başvurusu, kredi, vize işlemleri vs.) onaylı tek maaş bordrosu verilmesi,

-Üniversitemizden maaş alan personel adına yatırılan banka promosyon ödemeleri için listelerin hazırlanması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kıdem ve terfi onaylarının takibi ve maaşlara işlenmesi,

-5510 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemizin bütün birimlerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna Emekli Sandığı Kesenek Bildirgelerinin gönderilmesi ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslimi,

-5615 Sayılı Gelir Vergisi kanununda yapılan değişiklik sonucu bütün personelimizin Aile Durum Bildirimi Formlarının takibi ve maaşlara yansıtılması,

-Üniversitemizdeki görevinden ayrılan personelin (istifa ve ücretsiz izin) borç bordrolarının hazırlanarak Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi,

-Yurtdışında görevli personelimizin yurtiçi maaşı, yurtdışı maaşı ve bütün ödemelerinin (kırtasiye, okul gideri, yolluk vs.) tahakkuk evraklarının hazırlanması ve ödeme süresine kadar takibi,

-Üniversitemizden emekli olarak ayrılan personelin emekli ikramiyesi, temsil, makam, görev tazminatı ve yönetim giderleri ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılarak elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi ve tescil işlemlerinin yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin Tescil Bildirgelerinin güncellenmesi ve takibi,

-Üniversitemizde yeni kurulan birimlerin işyeri tescil işlemlerinin yapılarak, kullanıcı adı ve şifrelerinin alınması,

-Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

 Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Şef Ahmet ÖZCAN tarafından  yürütecektir.

 

 Sevgi MANCAR Bilgisayar İşletmeni Dahili -1370

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin maaş, günlü maaş ve maaş farkı bordrolarının düzenlenmesi,

-Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personelin maaş, sözleşme farkı bordrolarının düzenlenmesi ve sigorta işlemleri,

-Üniversitemiz akademik personeline ait kuruluş geliştirme ödeneği ve idari görev ödeneği bordrolarının düzenlenmesi,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin terfi farkları ve diğer sosyal yardımlar (doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı vs.) bordrolarının düzenlenmesi,

-Düzenlenen bütün tahakkuk evraklarının imza takibi,

-İmzadan gelen tahakkuk evraklarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslimi ve bu evrakların saymanlıkta ödeme durumuna gelinceye kadar takibi,

-Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik ve idari personele çeşitli işlemlerde kullanmaları için (banka, burs başvurusu, kredi, vize işlemleri vs.) onaylı tek maaş bordrosu verilmesi,

-Üniversitemizden maaş alan personel adına yatırılan banka promosyon ödemeleri için listelerin hazırlanması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kıdem ve terfi onaylarının takibi ve maaşlara işlenmesi,

-5510 Sayılı Kanun gereğince Üniversitemizin bütün birimlerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna Emekli Sandığı Kesenek Bildirgelerinin gönderilmesi ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslimi,

-5615 Sayılı Gelir Vergisi kanununda yapılan değişiklik sonucu bütün personelimizin Aile Durum Bildirimi Formlarının takibi ve maaşlara yansıtılması,

-Üniversitemizdeki görevinden ayrılan personelin (istifa ve ücretsiz izin) borç bordrolarının hazırlanarak Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi,

- Yurtdışında görevli personelimizin yurtiçi maaşı, yurtdışı maaşı ve bütün ödemelerinin (kırtasiye, okul gideri, yolluk vs.) tahakkuk evraklarının hazırlanması ve ödeme süresine kadar takibi,

-Üniversitemizden emekli olarak ayrılan personelin emekli ikramiyesi, temsil, makam, görev tazminatı ve yönetim giderleri ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılarak elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi ve tescil işlemlerinin yapılması,

-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin Tescil Bildirgelerinin güncellenmesi ve takibi,

-Üniversitemizde yeni kurulan birimlerin işyeri tescil işlemlerinin yapılarak, kullanıcı adı ve şifrelerinin alınması,

-Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

 Dağılım yapılan işlemlerin yanı sıra Daire Başkanlığı bünyesinde görev dağılımıyla belirlenemeyen Daire Başkanlığı talimatı doğrultusunda verilen diğer görevler yerine getirilecektir.

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Şef Berna HECEOĞLU tarafından yürütecektir.


Web Sorumlusu : Ahmet ÖZCAN ahmet.ozcan@balikesir.edu.tr